INFO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:

/administrator/ Administratorem Państwa danych osobowych jest „Activ” Paweł Chruszcz  z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Piaskowej 19 (dalej również jako „Activ” Biuro Nieruchomości);

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

/cel przetwarzania/ Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;

/odbiorcy danych/ Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem czy też wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami „Activ” Biuro Nieruchomości w zakresie niezbędnym do skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji. Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;

/okres/ Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne „Activ” Biuro Nieruchomości), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

/uprawnienia/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: pawel@activ.boleslawiec.pl.;

/skarga/ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

/warunek wykonania umowy/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;

/profilowanie/ Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, w celu przygotowania odpowiednich ofert.

O nas
Featured

Zapraszamy do naszego biura

Jesteśmy przedsiębiorcami działającymi na bolesławieckim rynku od wielu lat. Nasze doświadczenie wykorzystujemy z powodzeniem w świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  Prowadzone przez nas biuro przeprowadzi Cię przez cały proces zbycia, nabycia czy też najmu nieruchomości, zapewniając Ci przy tym maksymalną ochronę.

Tym, co wyróżnia nas spośród innych biur jest profesjonalnie przeprowadzona analiza stanu prawnego nieruchomości.  Priorytetem dla nas jest ochrona naszych klientów przed nieoczekiwanymi sytuacjami, które nie pozwolą w pełni cieszyć się z realizacji marzeń. Atrakcyjna, i na bieżąco aktualizowana baza ofert pozwala nam na dobór oferty optymalnej dla Ciebie, zarówno w zakresie potrzeb, jak i Twoich możliwości finansowych.  Jesteśmy dostępni w dogodnym dla Ciebie czasie. Do zobaczenia 😊